NARAYANA Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ

Lia-Csin: Sokat kell olvasnod ahhoz, hogy megtudd, milyen keveset tudsz.................Arisztotelész: Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az egyszerű emberek.............Alkman: Tapasztalat a bölcsesség kezdete.

 

 

                           
  Alternatív mozgás- masszázs terapeuta képzés


Tanfolyam felkészíti a hallgatókat az ENKK történő vizsgázáshoz. Megismerkednek a távol-keleti filozófiákra épülő mozgás- és masszázsfajtákkal, azok elméleti alapjaival, javallataival és ellenjavallataival. A tanfolyam két részből áll: írásbeli, szóbeli vizsgákra való felkészítés, amely az ENKK vizsgához elegendő.


Jegyzetek: Oktatási központunk által kidolgozott tételek


Képzés ideje: Konzultációs

Tanfolyam ára: 50.000 Ft


A gyakorlati rész külön fizetendő, lásd a saját oldalukon az ismertetőt./ chi-kung,shiatsu/


Helyszín: Kiskunmajsa


Időpontok:Egyéni képzés keretében , szabadon választható.Szükséges végzettség: Egészségügyi modul, Természetgyógyászati modul


Szükséges szakmai gyakorlat:
- 2 hét orvos-természetgyógyászati rendelőben
- 1 hét hagyományos kínai orvosi rendelőben, vagy akupunktúrás orvosi rendelőben
- 2 hét gyógytornász mellett
- 50 óra valamely alternatív mozgás- és masszázsterapeuta mellett

A szakmai gyakorlat elvégzésében oktatási központunk tud segítséget nyújtani.


Az ÁEEK-ban lévő gyakorlati vizsga részei:


- A hallgató által választott masszázs bemutatása

- A hallgató által választott mozgás bemutatása

- A vizsgaanyaggal kapcsolatos kérdésekre esetenként válaszolni, mert még ilyenkor is lehetnek.


Oktatási központunk a következő mozgás- és masszázs formák elsajátításában tud segíteni, melyek megfelelnek az ENKK feltételeinek. A gyakorlat természetesen külön fizetendő.


- Masszázsok: Shiatsu masszázs, Thai masszázs

- Mozgások: chi kung /qi qong/


Érdeklődni lehet: Kiss Csaba 20/357-59-57; narayanaiskola@gmail.com

 

2. SZAKMAI VIZSGÁK

Jelentkezés Kizárólag a jelentkezési határidőn belül, hiánytalanul beérkezett jelentkezési dokumentációt áll módunkban befogadni, mely megküldhető postai úton (1444 Budapest, Pf. 270), vagy személyesen (1085 Budapest, Horánszky utca 15.).

A jelentkezési dokumentáció mellékletei:

1. Jelentkezési lap valamennyi releváns rovatra vonatkozó, olvasható (elsősorban gépi) kitöltéssel és aláírással. Szak megnevezése rovatban kérjük azt a szakot feltüntetni, amelyből vizsgát kíván tenni. (letölthető: www.enkk.hu)

2. Adatlap eredeti példánya (Szakmai tanfolyam elvégzéséről, befejezéséről szóló igazolás) (letölthető: www.enkk.hu)

3. Gyakorlati igazolás/Nyilatkozat-ok eredeti példánya (Akupresszőr (AKU), Alternatív mozgásés masszázsterapeuta (AMM), Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT), Reflexológus (REF) szakok esetén az előírt gyakorlatok letöltésének igazolása.) (letölthető: www.enkk.hu)

4. Az előírt középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (külföldi bizonyítvány esetén honosítási dokumentum, és annak Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi hiteles fordítása is).

5. Egészségügyi modul és természetgyógyászati modul vizsgákról szóló igazolás/értesítés másolatok.

6. A vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás. Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT) szak esetében felsőfokú végzettséget igazoló diploma/oklevél másolata, mely kizárólag egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociális, népművelői, teológiai, agrártudományi szakirányú a jelentkezési anyag részét képezi. A „Megélt gyökeres életmódváltás legalább egyéves saját élményű tapasztalat” című - esettanulmány készítése, elektronikus úton történő megküldése az írásbeli vizsgarészre, valamint papír alapú beadása legkésőbb az írásbeli vizsgarészre (max. 2 gépelt oldal). Reflexológus (REF) szak esetében „Esettanulmány készítése egy betegről, amelyben a képzési programon elsajátított holisztikus szemlélet tükröződik (állapotfelmérés, terápiák idevonatkozó részei, nyomonkövetés).” Esettanulmány elektronikus úton történő megküldése az írásbeli vizsgarészre, valamint papír alapú beadása legkésőbb a szóbeli/gyakorlati vizsgarészre. Szemtréner (SZT) szak esetében esettanulmány készítése, elektronikus úton történő megküldése az első vizsgatevékenységet megelőzően 7 nappal, valamint papír alapú beadása legkésőbb a szóbeli vizsgarészre.

Az egészségügyi modulvizsga alóli felmentés abban az esetben jár, ha a vizsgára jelentkező államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az ÁEEK EFF által vezetett Egészségügyi Szakdolgozók Országos Alapnyilvántartásában szerepel. Ebben az esetben az egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél/diploma másolatot szükséges csatolni. 5 A jelentkezési lapon az E-mail cím olvasható megadása (elektronikus úton történő értesítés miatt) feltétlenül szükséges.

Szakok – vizsgadíj: Három vizsgarészből (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) álló vizsgák: szak vizsgadíj

2018. évre szakfelelős AKUPRESSZŐR (AKU) 48.900 Ft Czető Ágnes

ALTERNATÍV MOZGÁS- ÉS MASSZÁZSTERAPEUTA (AMM) 49.100 Ft Czető Ágnes

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA (ÉTT) 42.500 Ft + tábor díja Czető Ágnes

REFLEXOLÓGUS (REF) 54.400 Ft Vasasné Juhász Éva

Két vizsgarészből (szóbeli, gyakorlati) álló vizsgák: szak vizsgadíj 2018. évre szakfelelős

ALTERNATÍV FIZIOTERAPEUTA (AFI) 40.900 Ft Czető Ágnes

BIOENERGETIKUS (BIO) 44.600 Ft Czető Ágnes

FITOTERAPEUTA (FIT) 46.000 Ft Czető Ágnes

FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGUS (FÜA) 45.800 Ft Vasasné Juhász Éva

KINEZIOLÓGUS (KIM) 42.700 Ft Czető Ágnes

SZEMTRÉNER (SZT) 44.600 Ft Czető Ágnes

Szakfelelősök elérhetősége: Szakfelelős: Czető Ágnes E-mail: termeszetgyogyaszat@aeek.hu; czeto.agnes@aeek.hu; Telefon: 06-1/919-3334 Szakfelelős: Vasasné Juhász Éva E-mail: termeszetgyogyaszat@aeek.hu; juhasz.eva@aeek.hu; Telefon: 06-1/919-0343/128 mellék

Vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő előtt történik banki átutalással. Kedvezményezett neve: Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF) Bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01490576-00000000 Belföldi/Külföldi utalás esetén a pontos összeget kérjük befizetni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: vizsgázó neve, szak megnevezése. Az átutalásról szóló igazolást a jelentkezési anyaghoz csatolni kell. Vizsgadíjról szóló számla kiállítására, a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor.

6 A szakmai vizsgán (annak megkezdése feltételeként) minden vizsgarész alkalmával a vizsgázónak be kell mutatnia:  személyi igazolványát  eredeti középiskolai bizonyítványát  Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT) szak esetében felsőfokú végzettséget igazoló diploma/oklevél másolatát Jelentkezési dokumentáció beérkezési határideje: 2018. évi vizsgaidőszakok Jelentkezési dokumentáció beérkezési határideje

I. tavaszi (március-április) 2017. december 10.

II. nyári (június-július) 2018. március 10.

III. őszi (október-november) 2018. július 10.

Általános információk  Kizárólag a jelentkezési határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan olvashatóan) kitöltött Jelentkezési lapból és mellékleteiből álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban befogadni.  A vizsgaszervező elektronikus úton, a jelentkezési lapon megadott e-mail címen tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről (helyszín, időpont, tudnivalók) az első vizsgatevékenység előtt legalább 15 nappal.  Ugyanazon vizsgaidőszakban több természetgyógyászati szakmai vizsgára történő jelentkezéskor - hiánytalan jelentkezési dokumentáció benyújtásával - külön-külön kell jelentkezni.  Gyakorlati igazolás és/vagy Adatlap, kizárólag az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF) által kiadott www.enkk.hu honlapunkról letölthető) dokumentumon nyújtható be.  Befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) nem áll módunkban visszatéríteni.

 

ALTERNATÍV MOZGÁS- ÉS MASSZÁZSTERAPEUTA Szóbeli tételsor

1.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Ismertesse az Alexander módszer lényegét!

c. Hasonlítsa össze a különböző masszázstechnikákat! (Mi az azonosság és a különbség a különféle masszázstechnikák között?)

d. A jóga légzés fázisai.

e. A magasvérnyomás betegség típusai és kezelése AMM-al.

2.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, Hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Mutassa be az energiapályák megnyitásának egyszerű módszereit a kézen és a lábon!

c. Az alternatív masszázsok környezeti, tárgyi feltételei, segédanyagai. A masszőr és kliens kapcsolata.

d. A légzőgyakorlatok idegrendszeri hatása.

e. A neurózis szindrómakör kezelési lehetőségei AMM-al, a hatás magyarázata.

3.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Mire kell ügyelni a Tai Csi Csuan gyakorlatok végrehajtásánál?

c. Sorolja fel és ismertesse a svédmasszázs egyes fogásait!

d. A légzőgyakorlatok hatása a hasi szervekre.

e. Allergiás betegségek kezelési lehetőségei AMM-al.

4.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Milyen technikát alkalmaz a Wai tan kung az energiagyűjtésre?

c. Miben áll a Thai masszázs hatásmechanizmusa a gyakorlatban?

d. A légzőrendszer, a légzőmozgások, a tüdő levegő frakciói.

e. A nőgyógyászati problémák AMM terápiája.

5.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alpjait!

b. Ismertesse, hogy a Tai Csi Csuan miért alkalmas egészségmegőrzésre és gyógyításra!

c. Melyik az az alapízület, amelyik yumeiho masszázs szerint alapvetően meghatározza a test szimmetriáját?

d. A jóga úszás és a levegővisszatartás alatt végzett torna.

e. Látásjavítás AMM-al.

6.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. A callanetics lényege.

c. Ismertesse a masszázs ellenjavallatait!

d. A légzés szerepe a Tai Csi Csuan- és a Csi Kung-ban.

e. Szívinfarktus után kórházból elbocsájtott betegnek milyen mozgást és masszázst tanácsol? 2

7.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Milyen feltételek mellett gyakorolható eredményesen a Csi Kung?

c. Ismertesse a Shiatsu masszázs hatásmechanizmusát!

d. A jógéndra légzés kivitelezése és hatásai.

e. Milyen masszázst alkalmaz, és hogyan végzi csontritkulásos pácienseknél?

8.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Ismertesse a nyolc brokáttekercs ülő gyakorlatait és hatásait!

c. Ismertesse a Meir-Schneider masszázs lényegét!

d. A váltott orrlyukas légzés és hatásai.

e. Az emésztőrendszer betegségeinek AMM terápiája

9.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Nevezzen meg és vázlatosan ismertessen néhány Csi Kung gyakorlatstílust!

c. Sorolja fel és ismertesse, milyen hatást gyakorol a masszázs a meridiánokra!

d. A (nagy) jóga légzés és a taoista magzati légzés lényege, kivetelezése és hatásai.

e. Depressziós állapotok kezelése AMM-al.

10.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Tai Csi Csuan és a Csi Kung élettani hatásai!

c. Hogyan alkalmazza a kínai szervóra összefüggéseit a masszázsban?

d. Ismertesse a prána fogalmát!

e. Az alhasi energetika zavara miatt kialakuló betegségek és terápiájuk AMM-al.

11.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Ismertesse a Do in gyakorlattípusait!

c. Ismertesse a kötőszöveti masszázs lényegét és hatásait!

d. A rebirthing technika.

e. A gerincproblémák gyógyítási és megelőzési lehetőségei AMM-al.

12.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Mi a szerepe a reggeli olajöblögetésnek, nyelvkaparásnak, a fogcsattogtatásnak, a „mennyei dobolásnak”?

c. Milyen módszerekkel küszöböli ki masszázsnál a káros energiák átvételét?

d. A tisztító légzés.

e. A csont és ízületi betegségekben szenvedő beteg kezelési lehetőségei AMM-al. 3

13.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Az élő szervezet holografikus szerveződése a mikrorendszerek példáján. Alkalmazás a masszázsban.

c. A Thai masszázs története!

d. A zümmögő légzés!

e. A hajhullás és egyéb fejbőr betegségek kiegészítő kezelési lehetőségei AMM-al.

14.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Hogyan ellenőrzi a két agyfél vérellátását a Do In rendszerben?

c. Ismertesse a Thai masszázs elméleti alapjait!

d. Ismertesse a légzés három szabályozó mechanizmusát!

e. A hormonális megbetegedések kiegészítő, harmonizáló kezelési lehetőségei AMM-al.

15.

a. Ismertesse az Ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. A test edzése. A rugalmasság, erő, az állóképesség.

c. A Yin és Yang maszázstechnika összefüggése az izom tónusváltozásával, illetve az európai gyúrástechnikával.

d. Az idegerősítő légzés.

e. A hasnyálmirigy betegségek kezelése AMM-al.

16.

a. Ismertesse Az ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. A mozgás élettani hatásai!

c. Ismertesse a távolhatás céljából alkalmazott masszázstechnikákat!

d. A jóga prána vezetékei!

e. Krónikus recidiváló gyulladások AMM terápiája.

17.

a. Ismertesse az ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Ismertesse a jóga magyarországi történetét, ismert hazai képviselőit, művelőit!

c. A Meir Schneider módszer lényege!

d. A tisztító légzés. Az alkalózis.

e. Az AMM terápiák általános kontraindikációi.

18.

a. Ismertesse az ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. A Tai Csi Csuan gyakorlásának alapelvei!

c. A különféle masszírozás fajták közti választás szempontjai a beteg állapotától függően.

d. Bólogató légzés. Az európai mesterséges légzés. e. Krónikus fáradtság kezelése AMM-al. 4

19.

a. Ismertesse az ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Mit ért a kundalini energia felszabadításán?

c. Ismertesse a szegment-masszázs elméleti alapjait!

d. Ismertesse a taoista (magzati) légzést és hatásait!

e. Tartászavarok és az AMM terápia.

20.

a. Ismertesse az ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Ismertesse a gerincre ható ászanákat!

c. Mi a jelentősége a masszázs közben a fájdalomküszöbnek?

d. A légzés és mozgás összhangjának jelentősége a Csi Kung-ban és a Tai Csi Csuanban!

e. Méregtelenítés és az AMM.

21.

a. Ismertesse Az ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Ismertesse a hormonrendszerre ható ászanákat!

c. Milyen komplex hatása van az elsimító masszázs technikának?

d. A légzés és meditáció összefüggése a Nei Dan gyakorlatokban.

e. Krónikus légúti betegségek kezelési lehetőségei AMM-al.

22.

a. Ismertesse az ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. Ismertesse az Alexander módszer lényegét!

c. A yumeiho és hatása.

d. A légzésszünet hatása.

e. A kiválasztó rendszer betegségeinek AMM terápiája.

23.

a. Ismertesse az ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. A nyolc brokáttekercs álló gyakorlatai és hatásuk.

c. A hagyományos kínai masszázs.

d. Az uddzsáji légzés.

e. Az áldott állapottal kapcsolatos panaszok AMM terápiája.

24.

a. Ismertesse Az ön által rendszeresen alkalmazott gyakorlat filozófiáját, hatásmechanizmusát, élettani alapjait!

b. A Waitankung.

c. A kötőszöveti masszázs.

d. A bhásztrika.

e. A distressz állapot AMM kezelése.

 

 

5 Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta gyakorlati vizsgához mintaanamnézis A megadott anamnézissel rendelkező beteg/kliens számára a hat főtantárgy /Qi kong, Tai Chi Chuan, Do In, Wai Tan Kung, jóga masszázsterápia) közül kettőből megfelelő mozgásmasszázs és légzéskombináció összeállítása és bemutatása.

1. 17 éves kislány gyerekkora óta egyik betegségből a másikba esik, állandóan köhög, náthás, légúti megbetegedéseire állandóan antibiotikumot kapott; antibiotikum rezisztencia alakult ki nála. A kislány szőke, kékszemű, sovány, fáradékony, beesett mellkasú. Mi a teendő vele?

 

6 Ajánlott irodalom az ALTERNATÍV MOZGÁS- ÉS MASSZÁZSTERAPEUTA szakmai vizsgához Dicsőfy Durian Endre 1996. Mindennapi csoda Szerző magánkiadása, Budapest 228. old. Pálos István 1974. Kínai légzésterápia Qi gong Magyar Akupunktúrás és moxaterápiás egyesület 242. old. Selva Raja Yessudian 1996. A sport és jóga Vígh Béla dr. 1972. Jóga és tudomány, Gondolat, Budapest 1972. 541. old. Jacques de Laugrange 1997. Do-In 1. JLX kiadó Budapest, 70. old. Dr. Nehéz Judit 1996. Masszázs, Szerző magánkiadása, Budapest, 113. old. Dr. Eőry Ajándok 1997. Kiegészítés a természetgyógyászati alapismeretekből vizsgázók számára EBA, Budapest, 56. old. Dely Károly 1970. Jóga Medicina, Budapest, 412. old. Kareen Zebroff 1994. Jóga mindenkinek Magyar könyvklub, Budapest, 143 old. Klaus-Christof-Schimmel 1992. A természetgyógyászat tankönyve I. Sanitas – Dr. Sarkadi G.m.b.H. Budapest, 449. old. Paramhansa Swami Maheshwarananda 1988. Jóga haladóknak. Sport, Budapest, 175. old. Saionji Masayuki 1977. Yumeiho A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház kiadása, Hódmezővásárhely, 200. old. Dr. Walkovszky Attila 1998. Távolkeleti (alternatív) mozgásterápia Kézirat. A szerző magánkiadása Budapest, 102. old. Yu-Fu-Nian dr. Schwanberger József 1997. A taijiquan művészete Lunarimpex, Budapest, 232. old. Sárai Gábor Alternatív mozgás- és masszázsterápia Jegyzet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetgyógyászat,gyógyítás,tanfolyam,oktatás,képzés,Kecskemét,Szeged,Kiskunmajsa,Dél-Magyarország,Budapest,Jászberény,masszázsoktatás,természetgyógyász iskola,eü modul,tgy modul,amm,reflexológia,csontkovácsolás,thai,shiatsu,,csikung,qigong,hangterápia tibeti zengőtálakkal,babamasszázs,energiagyógyászat.thai masszázs oktatás,shiatsu masszázs oktatás,thai baba masszázs oktatás,masszőr képzés,dél-alföldön,természetgyógyász képzés ,reflexológus képzés,alternatív mozgás-masszázs terapeuta képzés, természetgyógyász tábor,kineziológiai tábor,kinezilógiai képzés,prana,prana nadi,reiki,aktív szellemgyógyászat,méregtelenítés,tértisztítás,elsavasodás,homeopátia,gyógynövények,

jóga,intimtorna,taichi,harmónia,szeretet,angyalok,arkangyalok,önmegvalósítás,öngyógyítás

thai masszázs tanfolyam,shiatsu masszázs tanfolyam,thai baba-gyermek masszázs tanfolyam,thai lábmasszázs tanfolyam ,csontkovácsolás tanfolyam,talpmasszázs tanfolyam,csikung tanfolyam,segítségnyújtás,gerincgyógyászat,mozgásszervi ,manuálterápia,népi csontkovácsolás,kiropraktika,energiagyógyászat,deeksha,rafael,uriel,mihály,gabriel,angyalok

 természtgyógyászati megoldólapok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 51
Tegnapi: 82
Heti: 253
Havi: 1 008
Össz.: 311 866

Látogatottság növelés
Oldal: Alternatív mozgás-masszázs terapeuta képzés
NARAYANA Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ - © 2008 - 2018 - termeszetgyogyasziskola.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: csontkovács szakma képzés - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »