NARAYANA Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ

Lia-Csin: Sokat kell olvasnod ahhoz, hogy megtudd, milyen keveset tudsz.................Arisztotelész: Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az egyszerű emberek.............Alkman: Tapasztalat a bölcsesség kezdete.

 

                             

                    EGÉSZSÉGÜGYI MODUL
távoktatásban


ENKK vizsgára felkészítő tanfolyam


Természetgyógyászati tevékenység folytatásához szakmai vizsga szükséges.
A szakmai vizsgára bocsátásnak feltétele az Egészségügyi alapismeretek modulvizsga, valamint a Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga letétele. A természetgyógyászati modulvizsgára jelentkezésnek feltétele egy ötnapos életmódtábor teljesítése is.
Oktatási intézményünk az ENKK(Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) és a területileg illetékes Munkaügyi Központ engedélyével végzi a hallgatók felkészítését.


Feltételek: érettségi

Képzési díj: 50.000,- FtKépzés módja: távoktatás

Házi vizsgák helyszíne: Kiskunmajsa, Kecskemét, Szeged

Távoktatási program előnyei:

- Lakhely függetlenség: bárhol él, ugyanolyan lehetőséggel tanulhat.
- Időbeli függetlenség:
- Önállóan, egyéni tempójában készülhet és segítséget kap, ha elakad.
- Nincs meghatározva, hogy mikor kell tanulni szabadon gazdálkodhat az idejével
- Interaktív kommunikáció lehetősége.

- Egységes tananyag, előre meghatározott követelményrendszer

Ajánlott irodalom:
Egészségügyi alapismeretek a természetgyógyászati szakképzéshez - Szerk.: Marosán Miklósné - Bp.: ETI, 2007.
Feladatgyűjtemény természetgyógyászok számára I/3. - Szerk.: Tóthné Kis Viola - Bp.: ETI, 1998.
Donáth: Anatómia atlasz Akadémiai kiadó 2004.
Kara Hedvig: Egészségügyi alapismeretek a természetgyógyászati szakképzéshez
Tóthné Kiss Viola: Feladatgyűjtemény természetgyógyászok számára


A modulvizsgákra történő jelentkezés módja: Vizsgáztatási joggal Magyarországon - minőségbiztosítási okokból - kizárólag az ENKK rendelkezik. A vizsgára jelentkezni csak az arra feljogosított oktatási intézmény által kiállított, a tanfolyam eredményes elvégzését igazoló irattal lehet. Ennek feltétele, hogy 3 házi vizsgán eredményesen meg kell felelni, melynek eredményei az igazoláson feltüntetésre kerül.A vizsga egy 100 pont értékű feladatlap kitöltéséből áll. Megfelelt, ha legalább 50 + 1 pontra teljesíti azt, és emellett a feladatban szereplő KIZÁRÓ KÉRDÉSEK 51 %-át is jól oldotta meg. A kizáró kérdések 51% alatti teljesítése esetén az írásbeli vizsga elégtelen. A vizsga ismételhető, újbóli jelentkezéssel és a vizsgadíj ismételt befizetésével. A sikeres modulvizsgáról “Igazolványt” kap a vizsgázó.

A Természetgyógyászati vizsgaszabályzat értelmében:
„Az egészségügyi modulvizsga alól automatikusan felmentés jár abban az esetben, ha a vizsgára jelentkező államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az Egészségügyi Engedélyezési Közigazgatási Hivatal Alapnyilvántartásában (ANYI) szerepel."

A meglévő egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél birtokában nem kell külön kérvényt beadni!
A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor az egészségügyi bizonyítvány/oklevél igazolja az egészségügyi végzettséget!


Érdeklődni lehet: Kiss Csaba 20/357-59-57; csontkovacsolas@gmail.com

A tanfolyam tematikája:


1. Anatómia:
Mozgásrendszer: csonttan, ízületek, izomtan. Keringés: a vér jellemzői, a vércsoportok, a szív és az erek anatómiája, a vérkörök. Légzőrendszer: a légzőrendszer részei: orr, garat, gége, légcső, tüdő. Emésztőrendszer, anyagcsere: gyomor, máj, belek, stb. Kiválasztórendszer: vesék. A szaporodás szervrendszere: nemi szervek. Neuroendokrin rendszer: külső és belső elválasztású mirigyek. Idegrendszer: feladata, felosztása. Az érzékszervek anatómiája: szem, fül, bőr, szaglás, ízlelés.2. Élettan:
Vérkeringést, mozgás és izomműködést, légzést befolyásoló tényezők. Az emésztés és a táplálkozás hatása az energiaellátásra, a kiválasztást befolyásoló tényezők. A neuroendokrin rendszer élettana, idegműködés. Az érzékszervek. Az immunrendszer.

3. Kórtan:
A betegségek megjelenése, kifejlődése és tünetei. Élő és élettelen kórokozók. Általános kórtan. A kórlefolyás szakaszai, a szervezet válaszreakciói. Részletes kórtan a szervrendszereknek megfelelően.

4. Elsősegélynyújtási alapismeretek:
Az elsősegélynyújtás célja, módja, eszközei. Az életjelenségek vizsgálata. A sérült mozgatása. Eszméletvesztés, hő és hideghatások, mérgezések. A vérzés fogalma, típusai. Elsődleges vérzéscsillapítás Az elsődleges sebellátás. A kötözés szabályai. A mentő hívása, teendők a megérkezéséig. A sérültek elhelyezése a baleset helyszínén.

Tájékoztató:

 

 

 

Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
Tájékoztató
természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről
1. MODULVIZSGÁK
1.1. Egészségügyi modul
Vizsgaszervező: Tegez Ferencné (tegez.ingeborg@enkk.hu, 06-1/411-3763)
Jelentkezés: Kitöltött Jelentkezési lap és mellékletei beküldésével
Jelentkezési lap mellékletei:
1. „Adatlap” egészségügyi alapismeretek képzés elvégzéséről eredeti példány
2. Középfokú/középiskolai/érettségi végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
Jelentkezési lap kitöltése: Valamennyi rovat pontos kitöltése szükséges!
Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „EÜ modul”
E-mail cím megadása (email értesítés miatt) feltétlenül szükséges!
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és két mellékletéből (Adatlap eredeti példány és végzettséget igazoló
bizonyítvány másolat) álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban befogadni!
Vizsgadíj befizetése: számla alapján átutalással
Jelentkezés, vizsgadíj befizetés és igazolás, visszaigazolás folyamata:
1. Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát.
2. Vizsgaszervező a vizsgadíj befizetéséhez szükséges számlát eljuttatja a Jelentkezőnek.
3. Jelentkező átutalja a vizsgadíjat (számla alapján, megjelölt fizetési határidőig).
4. Jelentkező a vizsgadíj átutalásról szóló banki igazolást megküldi a vizsgaszervezőnek.
5. Vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)
Vizsgadíj:
• 2015. április-november közötti vizsgákra: 24.500.- Ft
Befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) nem áll módunkban
visszatéríteni!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) be kell
mutatnia
• személyi igazolványát
• eredeti középfokú/középiskolai/érettségi bizonyítványát
Sikeres modulvizsgáról értesítést küldünk.
Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
1.2. Természetgyógyászati modul
Vizsgaszervező: Dr. Féjáné Tóth Emese (toth.emese@enkk.hu, 06-1/411-3763)
Jelentkezés: Kitöltött Jelentkezési lap és mellékletei beküldésével
Jelentkezési lap mellékletei:
1. „Adatlap” természetgyógyászati alapismeretek képzés elvégzéséről és 5 napos, saját
élményű bentlakásos életmódtáborban való részvételről eredeti példány
2. Érettségi bizonyítvány másolata
Jelentkezési lap kitöltése: Valamennyi rovat pontos kitöltése szükséges!
Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „TGY modul”
E-mail cím megadása (email értesítés miatt) feltétlenül szükséges!
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és két mellékletéből (Adatlap eredeti példány és érettségi bizonyítvány
másolat) álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban befogadni!
Vizsgadíj befizetése: számla alapján átutalással
Jelentkezés, vizsgadíj befizetés és igazolás, visszaigazolás folyamata:
1. Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát.
2. Vizsgaszervező a vizsgadíj befizetéséhez szükséges számlát eljuttatja a Jelentkezőnek.
3. Jelentkező átutalja a vizsgadíjat (számla alapján, megjelölt fizetési határidőig).
4. Jelentkező a vizsgadíj átutalásról szóló banki igazolást megküldi a vizsgaszervezőnek.
5. Vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)
Vizsgadíj:
• 2015. április-november közötti vizsgákra: 24.500.- Ft
Befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) nem áll módunkban
visszatéríteni!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) be kell
mutatnia
• személyi igazolványát
• eredeti középfokú/középiskolai/érettségi bizonyítványát
Sikeres modulvizsgáról értesítést küldünk.
Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
1.4. Modulvizsgák időpontjai, jelentkezés beérkezési határideje
Szak/Oktatásszervező
Írásbeli vizsga időpontjai
2015. évben
Jelentkezési
dokumentáció
beérkezési határideje
Egészségügyi modul
Tegez Ferencné
tegez.ingeborg@enkk.hu
06-1/411-3763
Természetgyógyászati
modul
Dr. Féjáné Tóth Emese
toth.emese@enkk.hu
06-1/411-3763
2015. január 29-30. 2014. október 31.
2015. február 19-20. 2014. november 15.
2015. március 19-20. 2014. december 15.
2015. április 23-24. 2015. január 15.
2015. május 21-22. 2015. február 15.
2015. június 18-19. 2015. március 15.
2015. július 23-24. 2015. április 15.
2015. szeptember 17-18. 2015. június 15.
2015. október 15-16. 2015. augusztus 15.
2015. november 19-20. 2015. szeptember 15.
Általános információk
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és mellékleteiből álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban
befogadni!
Határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgára történő
jelentkezésként kezeljük!
A modulvizsgákra (hiánytalan jelentkezési dokumentáció benyújtásával) külön-külön kell
jelentkezni! Egészségügyi és Természetgyógyászati modulvizsgák párhuzamosan zajlanak.
Amennyiben az adott hónapban mindkét modulból vizsgázni kíván, kérjük, hogy a
jelentkezési lapokon ezt a tényt külön jelölje.
Amennyiben adott modulvizsgára jelentkezők száma meghaladja a lehetséges maximális
létszámot (60 fő/hó), abban az esetben a következő havi vizsgaidőpontra regisztráljuk a létszám
feletti jelentkezéseket!
A modulvizsgák időpontjai tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk!
Szakmai vizsgára kizárólag sikeres modulvizsgákat (EÜM illetve TGYM) követően lehet
jelentkezni!
Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
2. SZAKMAI VIZSGÁK
Vizsgaszervezők:
Czető Ágnes (czeto.agnes@enkk.hu, 06/1-411-3765)
Galgóczyné Szalay Éva (galgoczy.eva@enkk.hu, 06/1-411-3765)
Jelentkezés: Kitöltött Jelentkezési lap és mellékletei beküldésével
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és mellékleteiből álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban
befogadni!
Jelentkezési lap mellékletei:
1. modulvizsgákról szóló igazolás/értesítés másolatok
2. tanfolyam elvégzését igazoló „Adatlap” eredeti példánya
3. középfokú/középiskolai/érettségi bizonyítvány másolata
4. Életmód-tanácsadó terapeuta (ÉTT) szak esetében felsőfokú végzettséget igazoló diploma
másolata (az alábbiak közül egy felsőfokú végzettség szükséges: egészségügyi, pedagógiai,
pszichológiai, szociális, népművelői, teológiai, agrártudományi szakirányú)
5. Akupresszőr (AKU), Alternatív Mozgás- és Masszázsterapeuta (AMM), Életmód-tanácsadó
és terapeuta (ÉTT), Reflexológus (REF) szak esetében a megfelelő szakirányú gyakorlati
igazolás eredeti példánya
Jelentkezési lap kitöltése: Valamennyi rovat pontos kitöltése szükséges!
Szak megnevezése rovatban kérjük megadni a szak megnevezését!
E-mail cím megadása (email értesítés miatt) feltétlenül szükséges!
Szakok – vizsgadíj - vizsgaszervező:
Három vizsgarészből (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) álló vizsgák:
szak vizsgadíj 2015. vizsgaszervező
AKUPRESSZŐR (AKU) 48.900 Ft Czető Ágnes
ALTERNATÍV MOZGÁS- ÉS
MASSZÁZSTERAPEUTA (AMM) 49.100 Ft Czető Ágnes
ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA (ÉTT) 42.500 Ft+ tábordíj Czető Ágnes
REFLEXOLÓGUS (REF) 54.400 Ft Galgóczyné Szalay Éva
Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
Két vizsgarészből (szóbeli, gyakorlati) álló vizsgák:
szak vizsgadíj 2015 vizsgaszervező
ALTERNATÍV FIZIOTERAPEUTA (AFI) 40.900 Ft Galgóczyné Szalay Éva
BIOENERGETIKUS (BIO) 44.600 Ft Galgóczyné Szalay Éva
FITOTERAPEUTA (FIT) 46.000 Ft Czető Ágnes
FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGUS (FÜA) 45.800 Ft Galgóczyné Szalay Éva
KINEZIOLÓGUS (KIM) 42.700 Ft Galgóczyné Szalay Éva
SZEMTRÉNER (SZT) 44.600 Ft Czető Ágnes
Vizsgadíj befizetése: számla alapján átutalással
Jelentkezés, vizsgadíj befizetés és igazolás, visszaigazolás folyamata:
1. Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát.
2. Vizsgaszervező a vizsgadíj befizetéséhez szükséges számlát az eljuttatja a Jelentkezőnek.
3. Jelentkező átutalja a vizsgadíjat (számla alapján, megjelölt fizetési határidőig).
4. Jelentkező a vizsgadíj átutalásról szóló banki igazolást megküldi a vizsgaszervezőnek.
5. A vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vizsgán (minden vizsgarész alkalmával annak megkezdése
feltételeként) be kell mutatnia
• személyi igazolványát
• eredeti középfokú/középiskolai/érettségi bizonyítványát
Sikeres vizsgáról értesítést küldünk.
Jelentkezési dokumentáció beérkezési határideje:
2015. évi vizsgaidőszakok
Jelentkezési dokumentáció
beérkezési határideje
I. tavaszi (március-április) 2014. december 10.
II. nyári (június-július) 2015. március 10.
III. őszi (október-november) 2015. július 10.
Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
Általános információk
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és mellékleteiből álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban
befogadni!
Határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgaidőszakra vonatkozó
jelentkezésként kezeljük!
Az egyes természetgyógyászati szakmai vizsgákra (hiánytalan jelentkezési dokumentáció
benyújtásával) külön-külön kell jelentkezni!
Gyakorlati és/vagy képzési igazolás, kizárólag az ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési
Központ által kiadott (www.enkk.hu honlapunkról letölthető) dokumentumon nyújtható be!
Befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) nem áll módunkban
visszatéríteni!
Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetgyógyászat,gyógyítás,tanfolyam,oktatás,képzés,Kecskemét,Szeged,Kiskunmajsa,Dél-Magyarország,masszázsoktatás,természetgyógyász iskola,eü modul,tgy modul,egészségügyi modul,természetgyógyászati modul,eti,enkk,sikeres vizsga,természetgyógyászati megoldólapok,olcsó,okj,egészségügyi végzettség,alternatív gyógyászat,alternatív módszerek,mozgásterápia,amm,reflexológia,csontkovácsolás,thai,shiatsu,,csikung,qigong,hangterápia tibeti zengőtálakkal,babamasszázs,energiagyógyászat.thai masszázs oktatás,shiatsu masszázs oktatás,thai baba masszázs oktatás,masszőr képzés,dél-alföldön,természetgyógyász képzés ,reflexológus képzés,alternatív mozgás-masszázs terapeuta képzés, természetgyógyász tábor,kineziológiai tábor,kinezilógiai képzés,prana,prana nadi,reiki,aktív szellemgyógyászat,méregtelenítés,tértisztítás,elsavasodás,homeopátia,gyógynövények,

jóga,intimtorna,taichi,harmónia,szeretet,angyalok,arkangyalok,önmegvalósítás,öngyógyítás

thai masszázs tanfolyam,shiatsu masszázs tanfolyam,thai baba-gyermek masszázs tanfolyam,thai lábmasszázs tanfolyam ,csontkovácsolás tanfolyam,talpmasszázs tanfolyam,csikung tanfolyam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 74
Heti: 469
Havi: 2 092
Össz.: 256 161
Oldal: Egészségügyi modul
NARAYANA Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ - © 2008 - 2015 - termeszetgyogyasziskola.hupont.hu