NARAYANA Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ

Lia-Csin: Sokat kell olvasnod ahhoz, hogy megtudd, milyen keveset tudsz.................Arisztotelész: Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az egyszerű emberek.............Alkman: Tapasztalat a bölcsesség kezdete.

 

                             

                    EGÉSZSÉGÜGYI MODUL
távoktatásban


ENKK vizsgára felkészítő tanfolyam


Természetgyógyászati tevékenység folytatásához szakmai vizsga szükséges.
A szakmai vizsgára bocsátásnak feltétele az Egészségügyi alapismeretek modulvizsga, valamint a Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga letétele. A természetgyógyászati modulvizsgára jelentkezésnek feltétele egy ötnapos életmódtábor teljesítése is.
Oktatási intézményünk az ENKK(Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) és a területileg illetékes Munkaügyi Központ engedélyével végzi a hallgatók felkészítését.


Feltételek: érettségi

Képzési díj: 50.000,- FtKépzés módja: távoktatás

Házi vizsgák helyszíne: Kiskunmajsa

Távoktatási program előnyei:

- Lakhely függetlenség: bárhol él, ugyanolyan lehetőséggel tanulhat.
- Időbeli függetlenség:
- Önállóan, egyéni tempójában készülhet és segítséget kap, ha elakad.
- Nincs meghatározva, hogy mikor kell tanulni szabadon gazdálkodhat az idejével
- Interaktív kommunikáció lehetősége.

- Egységes tananyag, előre meghatározott követelményrendszer

Ajánlott irodalom:
Egészségügyi alapismeretek a természetgyógyászati szakképzéshez - Szerk.: Marosán Miklósné - Bp.: ETI, 2007.
Feladatgyűjtemény természetgyógyászok számára I/3. - Szerk.: Tóthné Kis Viola - Bp.: ETI, 1998.
Donáth: Anatómia atlasz Akadémiai kiadó 2004.
Kara Hedvig: Egészségügyi alapismeretek a természetgyógyászati szakképzéshez
Tóthné Kiss Viola: Feladatgyűjtemény természetgyógyászok számára


A modulvizsgákra történő jelentkezés módja: Vizsgáztatási joggal Magyarországon - minőségbiztosítási okokból - kizárólag az ENKK rendelkezik. A vizsgára jelentkezni csak az arra feljogosított oktatási intézmény által kiállított, a tanfolyam eredményes elvégzését igazoló irattal lehet. Ennek feltétele, hogy 3 házi vizsgán eredményesen meg kell felelni, melynek eredményei az igazoláson feltüntetésre kerül.A vizsga egy 100 pont értékű feladatlap kitöltéséből áll. Megfelelt, ha legalább 50 + 1 pontra teljesíti azt, és emellett a feladatban szereplő KIZÁRÓ KÉRDÉSEK 51 %-át is jól oldotta meg. A kizáró kérdések 51% alatti teljesítése esetén az írásbeli vizsga elégtelen. A vizsga ismételhető, újbóli jelentkezéssel és a vizsgadíj ismételt befizetésével. A sikeres modulvizsgáról “Igazolványt” kap a vizsgázó.

A Természetgyógyászati vizsgaszabályzat értelmében:
„Az egészségügyi modulvizsga alól automatikusan felmentés jár abban az esetben, ha a vizsgára jelentkező államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az Egészségügyi Engedélyezési Közigazgatási Hivatal Alapnyilvántartásában (ANYI) szerepel."

A meglévő egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél birtokában nem kell külön kérvényt beadni!
A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor az egészségügyi bizonyítvány/oklevél igazolja az egészségügyi végzettséget!


Érdeklődni lehet: Kiss Csaba 20/357-59-57; narayanaiskola@gmail.com

 

Tájékoztató:

Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
Tájékoztató
természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről
1. MODULVIZSGÁK
1.1. Egészségügyi modul
Vizsgaszervező: Tegez Ferencné (tegez.ingeborg@enkk.hu, 06-1/411-3763)
Jelentkezés: Kitöltött Jelentkezési lap és mellékletei beküldésével
Jelentkezési lap mellékletei:
1. „Adatlap” egészségügyi alapismeretek képzés elvégzéséről eredeti példány
2. Középfokú/középiskolai/érettségi végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
Jelentkezési lap kitöltése: Valamennyi rovat pontos kitöltése szükséges!
Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „EÜ modul”
E-mail cím megadása (email értesítés miatt) feltétlenül szükséges!
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és két mellékletéből (Adatlap eredeti példány és végzettséget igazoló
bizonyítvány másolat) álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban befogadni!
Vizsgadíj befizetése: számla alapján átutalással
Jelentkezés, vizsgadíj befizetés és igazolás, visszaigazolás folyamata:
1. Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát.

A szakmai/modulvizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő előtt történik banki átutalással az ENKK bankszámlaszámára: MÁK 10032000-00285788-00000000 (a közleményrovatban fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és a szak megnevezését).
A hiánytalan, határidőre megküldött vizsgaanyaghoz, a vizsgadíj megfizetéséről szóló igazolást a jelentkezési anyaghoz csatolni kell”


2. Vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)
Vizsgadíj:
• 2016. január-november közötti vizsgákra: 24.500.- Ft
Befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) nem áll módunkban
visszatéríteni!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) be kell
mutatnia
• személyi igazolványát
• eredeti középfokú/középiskolai/érettségi bizonyítványát
Sikeres modulvizsgáról értesítést küldünk.
Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
1.2. Természetgyógyászati modul
Vizsgaszervező: Dr. Féjáné Tóth Emese (toth.emese@enkk.hu, 06-1/411-3763)
Jelentkezés: Kitöltött Jelentkezési lap és mellékletei beküldésével
Jelentkezési lap mellékletei:
1. „Adatlap” természetgyógyászati alapismeretek képzés elvégzéséről és 5 napos, saját
élményű bentlakásos életmódtáborban való részvételről eredeti példány
2. Érettségi bizonyítvány másolata
Jelentkezési lap kitöltése: Valamennyi rovat pontos kitöltése szükséges!
Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „TGY modul”
E-mail cím megadása (email értesítés miatt) feltétlenül szükséges!
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és két mellékletéből (Adatlap eredeti példány és érettségi bizonyítvány
másolat) álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban befogadni!
Vizsgadíj befizetése: számla alapján átutalással
Jelentkezés, vizsgadíj befizetés és igazolás, visszaigazolás folyamata:
1. Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát.

A szakmai/modulvizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő előtt történik banki átutalással az ENKK bankszámlaszámára: MÁK 10032000-00285788-00000000 (a közleményrovatban fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és a szak megnevezését).
A hiánytalan, határidőre megküldött vizsgaanyaghoz, a vizsgadíj megfizetéséről szóló igazolást a jelentkezési anyaghoz csatolni kell”


2. Vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)
Vizsgadíj:
• 2016. január-november közötti vizsgákra: 24.500.- Ft
Befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) nem áll módunkban
visszatéríteni!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) be kell
mutatnia
• személyi igazolványát
• eredeti középfokú/középiskolai/érettségi bizonyítványát
Sikeres modulvizsgáról értesítést küldünk.
Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
1.4. Modulvizsgák időpontjai, jelentkezés beérkezési határideje
Szak/Oktatásszervező
Írásbeli vizsga időpontjai
2016. évben
Jelentkezési
dokumentáció
beérkezési határideje
Egészségügyi modul
Tegez Ferencné
tegez.ingeborg@enkk.hu
06-1/411-3763
Természetgyógyászati
modul
Dr. Féjáné Tóth Emese
toth.emese@enkk.hu
06-1/411-3763

Jelentkezési határidő Írásbeli vizsga időpontja
2015. október 15. 2016. január 20-21.
2015. november 15. 2016. február 24-25.
2015. december 15. 2016. március 21-22.
2016. január 15. 2016. április 20-21.
2016. február 15.  2016. május 25-26.
2016. március 15. 2016. június 15-16.
2016. április 15. 2016. július 11-12.
2016. június 15. 2016. szeptember 21-22.
2016. július 15. 2016. október 19-20.
2016. augusztus 15. 2016. november 16-17.
2016. október 15.            2017. január 18-19.
2016. november 15.        2017. február 22-23.
2016. december 15.        2017. március 22-23.


Általános információk
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és mellékleteiből álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban
befogadni!
Határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgára történő
jelentkezésként kezeljük!
A modulvizsgákra (hiánytalan jelentkezési dokumentáció benyújtásával) külön-külön kell
jelentkezni! Egészségügyi és Természetgyógyászati modulvizsgák párhuzamosan zajlanak.
Amennyiben az adott hónapban mindkét modulból vizsgázni kíván, kérjük, hogy a
jelentkezési lapokon ezt a tényt külön jelölje.
Amennyiben adott modulvizsgára jelentkezők száma meghaladja a lehetséges maximális
létszámot (60 fő/hó), abban az esetben a következő havi vizsgaidőpontra regisztráljuk a létszám
feletti jelentkezéseket!
A modulvizsgák időpontjai tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk!
Szakmai vizsgára kizárólag sikeres modulvizsgákat (EÜM illetve TGYM) követően lehet
jelentkezni!
Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
2. SZAKMAI VIZSGÁK
Vizsgaszervezők:
Czető Ágnes (czeto.agnes@enkk.hu, 06/1-411-3765)
Galgóczyné Szalay Éva (galgoczy.eva@enkk.hu, 06/1-411-3765)
Jelentkezés: Kitöltött Jelentkezési lap és mellékletei beküldésével
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és mellékleteiből álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban
befogadni!
Jelentkezési lap mellékletei:
1. modulvizsgákról szóló igazolás/értesítés másolatok
2. tanfolyam elvégzését igazoló „Adatlap” eredeti példánya
3. középfokú/középiskolai/érettségi bizonyítvány másolata
4. Életmód-tanácsadó terapeuta (ÉTT) szak esetében felsőfokú végzettséget igazoló diploma
másolata (az alábbiak közül egy felsőfokú végzettség szükséges: egészségügyi, pedagógiai,
pszichológiai, szociális, népművelői, teológiai, agrártudományi szakirányú)
5. Akupresszőr (AKU), Alternatív Mozgás- és Masszázsterapeuta (AMM), Életmód-tanácsadó
és terapeuta (ÉTT), Reflexológus (REF) szak esetében a megfelelő szakirányú gyakorlati
igazolás eredeti példánya
Jelentkezési lap kitöltése: Valamennyi rovat pontos kitöltése szükséges!
Szak megnevezése rovatban kérjük megadni a szak megnevezését!
E-mail cím megadása (email értesítés miatt) feltétlenül szükséges!
Szakok – vizsgadíj - vizsgaszervező:
Három vizsgarészből (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) álló vizsgák:
szak vizsgadíj 

A szakmai/modulvizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő előtt történik banki átutalással az ENKK bankszámlaszámára: MÁK 10032000-00285788-00000000 (a közleményrovatban fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és a szak megnevezését).
A hiánytalan, határidőre megküldött vizsgaanyaghoz, a vizsgadíj megfizetéséről szóló igazolást a jelentkezési anyaghoz csatolni kell”

„Tájékoztató a 2016. évi, tavaszi vizsgaidőszakról:
 

2016. évi vizsgaidőszakok Jelentkezési dokumentáció beérkezési határideje
I. tavaszi (március-április) 2015. december 31.
Szak neve A 2016. tavaszi vizsgaidőszak vizsgadíjai oktatásszervező e-mail/tel.:06-1-411-37-65
AKUPRESSZŐR (AKU) 48.900 Ft Czető Ágnes czeto.agnes@enkk.hu
ALTERNATÍV FIZIOTERAPEUTA (AFI)  40.900 Ft Galgóczyné Szalay Éva galgoczy.eva@enkk.hu
ALTERNATÍV MOZGÁS- ÉS MASSZÁZSTERAPEUTA (AMM)  49.100 Ft Czető Ágnes czeto.agnes@enkk.hu
BIOENERGETIKUS (BIO)  44.600 Ft Galgóczyné Szalay Éva galgoczy.eva@enkk.hu
ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA (ÉTT)  42.500 Ft Czető Ágnes czeto.agnes@enkk.hu
FITOTERAPEUTA (FIT)  46.000 Ft Czető Ágnes czeto.agnes@enkk.hu
FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGUS (FÜA)  45.800 Ft Galgóczyné Szalay Éva galgoczy.eva@enkk.hu
KINEZIOLÓGUS (KIM)  42.700 Ft Galgóczyné Szalay Éva galgoczy.eva@enkk.hu
REFLEXOLÓGUS (REF 54.400 Ft Galgóczyné Szalay Éva galgoczy.eva@enkk.hu
SZEMTRÉNER (SZT)  44.600 Ft Czető Ágnes czeto.agnes@enkk.hu


1. Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát.

2. A vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vizsgán (minden vizsgarész alkalmával annak megkezdése
feltételeként) be kell mutatnia
• személyi igazolványát
• eredeti középfokú/középiskolai/érettségi bizonyítványát
Sikeres vizsgáról értesítést küldünk.
Jelentkezési dokumentáció beérkezési határideje:
2015. évi vizsgaidőszakok
Jelentkezési dokumentáció
beérkezési határideje
I. tavaszi (március-április) 2015. december 31.
II. nyári (június-július) 2016. március 10.
III. őszi (október-november) 2016. július 10.
Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
Általános információk
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és mellékleteiből álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban
befogadni!
Határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgaidőszakra vonatkozó
jelentkezésként kezeljük!
Az egyes természetgyógyászati szakmai vizsgákra (hiánytalan jelentkezési dokumentáció
benyújtásával) külön-külön kell jelentkezni!
Gyakorlati és/vagy képzési igazolás, kizárólag az ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési
Központ által kiadott (www.enkk.hu honlapunkról letölthető) dokumentumon nyújtható be!
Befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) nem áll módunkban
visszatéríteni!
Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetgyógyászat,gyógyítás,tanfolyam,oktatás,képzés,Kecskemét,Szeged,Kiskunmajsa,Dél-Magyarország,Budapest,Jászberény,masszázsoktatás,természetgyógyász iskola,eü modul,tgy modul,amm,reflexológia,csontkovácsolás,thai,shiatsu,,csikung,qigong,hangterápia tibeti zengőtálakkal,babamasszázs,energiagyógyászat.thai masszázs oktatás,shiatsu masszázs oktatás,thai baba masszázs oktatás,masszőr képzés,dél-alföldön,természetgyógyász képzés ,reflexológus képzés,alternatív mozgás-masszázs terapeuta képzés, természetgyógyász tábor,kineziológiai tábor,kinezilógiai képzés,prana,prana nadi,reiki,aktív szellemgyógyászat,méregtelenítés,tértisztítás,elsavasodás,homeopátia,gyógynövények,

jóga,intimtorna,taichi,harmónia,szeretet,angyalok,arkangyalok,önmegvalósítás,öngyógyítás

thai masszázs tanfolyam,shiatsu masszázs tanfolyam,thai baba-gyermek masszázs tanfolyam,thai lábmasszázs tanfolyam ,csontkovácsolás tanfolyam,talpmasszázs tanfolyam,csikung tanfolyam,segítségnyújtás,gerincgyógyászat,mozgásszervi ,manuálterápia,népi csontkovácsolás,kiropraktika,energiagyógyászat,deeksha,rafael,uriel,mihály,gabriel,angyalok

 természtgyógyászati megoldólapok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 23
Tegnapi: 52
Heti: 75
Havi: 961
Össz.: 300 128

Látogatottság növelés
Oldal: Egészségügyi modul
NARAYANA Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ - © 2008 - 2017 - termeszetgyogyasziskola.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: kiropraktikus képzés - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »